AdobeStock_267203729.jpeg_CSGBB_LR

De oplossing voor de wirwar aan applicatie-integraties: daar komt de API uit de mouw

Bas Retera
27 januari 2022

Common Ground is een visie waar je als gemeente vroeg of laat mee te maken gaat krijgen. Het is voor jou en je organisatie wenselijk om er zo snel mogelijk mee te beginnen. Omdat het om tamelijk ongrijpbare materie gaat, leggen we je de mechanismen graag uit. In dit artikel gaan we dieper in op de werkingen van API’s, een belangrijk onderdeel waar je ook binnen Common Ground mee te maken krijgt. Daarbij kijken we naar de huidige manier van werken binnen overheden, de verbeteringen die eraan staan te komen en de termijn waarop je het beste aan de veranderingen kunt beginnen.

Wil je meer weten over Common Ground en de manier waarop Visma Circle ermee omgaat? Download dan het whitepaper.

Communicerende applicaties

Een van de meest tijdrovende en ingewikkelde problemen binnen de gemeentelijke software is de overdaad aan integraties. Elke applicatie die je gebruikt moet een plek krijgen in de infrastructuur en corresponderen met alle andere componenten. Daarbij moeten de afzonderlijke applicaties met elkaar ‘praten’ en elkaar dus kunnen verstaan. En net als bij mensen blijkt communicatie soms complex.

De problemen met de huidige integraties

De huidige standaarden die gemeenten gebruiken zijn niet bepaald handzaam. De ontwikkelaar die met integraties aan de slag gaat, zal zich door enorme boekwerken aan specificaties heen moeten worstelen om tot goed werk te komen. Dit heeft lange ontwikkeltijden en dus een pittige factuur tot gevolg. Doordat de standaarden zo complex en breed zijn, is er veel sprake van overlap in de specificaties. Hierdoor spreken applicaties regelmatig nét niet elkaars taal en ontstaan er dialecten. Dit maakt het haast onmogelijk om ze goed werkend te implementeren. Alle informatie die je verwerkt in je applicatie wordt lokaal bij die applicatie opgeslagen. Op die manier maak je elke keer een nieuwe kopie. Dat betekent dat je redundante (dubbele, overbodige) informatie creëert, die je doorlopend moet synchroniseren tussen applicatiesilo’s. Daarbij hebben kleine leveranciers niet de capaciteit om aan deze complexe en brede integratiestandaarden te voldoen. Kan dat niet anders?  

De voordelen van API’s 

Veel beter kun je applicaties met elkaar laten communiceren via API’s, wat staat voor Application Programming Interfaces. Een API is een verzameling regels die ervoor zorgt dat de ene applicatie aangeleverd krijgt wat die nodig heeft van de andere, in een formaat dat geschikt is. Het gebruik van API’s heeft veel voordelen voor ontwikkelaars, maar ook voor gebruikers. Zo zijn API’s gestandaardiseerd en bieden ze een veel eenvoudiger alternatief voor bestaande standaarden zoals Standaard Uitwisselings-Formaat (StUF) en Zaak- en Documentservices. Verder zijn API’s zelfbeschrijvend, waardoor er geen honderden pagina’s uitleg en instructie bij zit. De API doet wat hij zegt en is zo ingericht dat hij zonder veel additionele documentatie uitlegt hoe hij werkt of functioneert. Duidelijkheid alom, en geen risico op spraakverwarring. Een developer kan zo veel gerichter, efficiënter en gestroomlijnder aan het werk. Een implementatie verloopt dus ook veel sneller. Binnen de Common Ground-visie is het belangrijk om de bron te bevragen in plaats van zelf gegevens op te slaan. Na de implementatie van de API’s is het ineens veel eenvoudiger om actuele en consistente informatie bij de bron op te vragen op het moment en binnen de context dat je die nodig hebt, in plaats van het continu te synchroniseren. Wil je weten of de integratie werkt? API’s zijn gemakkelijk te testen.

Hoe ziet de overgang naar API’s eruit?

Het werken met integraties via API’s heeft wat voeten in de aarde. Sowieso is de overgang naar de Common Ground-werkwijze er éénvan de lange adem. Gelukkig hoeft niet alles in één keer en kan dat zelfs niet. Je gebruikt namelijk veel authentieke informatiebronnen die allemaal communiceren met verschillende applicaties. Het tempo waarin deze authentieke bronnen API’s ontwikkelen verschilt. Nog veel onzekerder is het tempo waarin de applicaties de nieuwe API’s omarmen om informatie uit betreffende bronnen te gebruiken.

Wij zijn van mening dat bronapplicaties zowel de oude integratiestandaarden als de moderne API’s zo snel mogelijk moeten kunnen ondersteunen. Anders moet je je gebruikers jarenlang teleurstellen met niet-integrale informatie. Als beide vormen ondersteund worden, kun je applicaties die al gekoppeld zijn migreren naar API-integraties op het moment dat ze daar klaar voor zijn. Het alternatief is om ze te vervangen door moderne nieuwe applicaties. Waarom zou je iets wijzigen wat goed werkt?

Mocht je toe zijn aan de vervanging van zo’n bronapplicatie, dan ligt het voor de hand om volledig in te zetten op integraties op basis van de moderne API’s. Daarbij is het wel noodzakelijk om van tevoren te inventariseren of alle gekoppelde applicaties ook al over die mogelijkheid beschikken. Als je applicaties die nog niet zo ver zijn met deze nieuwe bronapplicatie wilt integreren, dan kan dit tot problemen leiden die bijzonder kostbaar zijn om op te lossen. De keuze voor een nieuwe bronapplicatie die naast de moderne API’s ook nog oude integratiestandaarden ondersteunt, kan dan weleens een heel goede blijken.

API’s bij Visma Circle

Bij ons zit je goed. Visma Circle omarmt Common Ground en is actief bezig met de ontwikkeling van de API’s op basis van de standaarden voor zaakgericht werken (ZGW API’s). Het blijkt wel dat nieuwe architectuurkeuzes, ontwikkeling van nieuwe standaarden en de omarming hiervan flink wat doorlooptijd met zich mee brengen. Dit was zo met StUF, dit zal ook zo zijn met Common Ground. Visma Circle heeft de afgelopen 26 jaar meer dan 2000 integraties gelegd bij ongeveer 180 klanten. We weten dus waar we het over hebben en bij ons zit je op z’n zachtst gezegd wel goed.

Meer weten over Zaakgericht werken en Common Ground? Neem contact op!

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden van Djuma op het gebied van Common Ground en inzet van integraties via API’s voor jouw organisatie? Vul dan hieronder het formulier in, wij nemen snel contact met je op.

Open-Sollicitatie-Koffie-met-een-Koekje

Inschrijven per e-mail