Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) neemt een onderneming de verantwoordelijkheid voor de effecten van haar bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Wij houden bewust rekening met de invloed van ons bedrijf op mens, maatschappij en het milieu. We conformeren ons daarbij aan de ISO 26000 richtlijn voor MVO.

Profit

Wij streven economische vooruitgang na, maar daarbij verliezen we onze sociale verantwoordelijkheid en milieukwaliteit niet uit het oog. Onze doelstelling daarbij is altijd een langdurige en intensieve samenwerking met onze klanten op te bouwen, door innovatieve en hoogwaardige ICT-oplossingen te leveren.

People

Op het gebied van personeelsbeleid heeft Visma Circle een duidelijk doel: een goede werkgever zijn voor al haar medewerkers. We streven daarom naar een werkklimaat waarin medewerkers met succes, plezier en in goede gezondheid kunnen werken, presteren en zichzelf ontwikkelen op zowel professioneel als persoonlijk vlak.

KIVA.org

Door sociale investeringen te koppelen aan onze bedrijfsactiviteiten zijn we optimaal in staat een verschil te maken in het leven van mensen, mensen die onze hulp hard nodig hebben. We hebben ons aangesloten bij Kiva.org. Kiva is een unieke internetmarktplaats voor microkredieten. Via de Kiva website verstrekken we leningen aan mensen uit ontwikkelingslanden. Daarmee helpen we deze ondernemers op eigen benen te staan.

Planet

De kernactiviteiten van onze organisatie hebben een relatief kleine impact op het milieu. Toch nemen wij ook maatregelen die het milieu ten goede komen. Denk daarbij aan eco-lease, mobiliteitsregeling en een milieuvriendelijk faciliteitenbeleid. We proberen mensen te bewegen tot kleine veranderingen zoals bewust papiergebruik en energieverbruik, waarmee we toch samen ons steentje bijdragen!

Product

Onze bedrijfsactiviteiten richting zich op het optimaliseren van digitale informatiestromen ten faveure van oude meer document- of persoonsgerichte stromen waarbij fysieke documenten of personen van A naar B verplaatst worden. Wij houden daarbij ook oog voor de milieubelasting die ontstaat door benodigde energie voor opslag, koelen en uitvoeren van software, aanbieden van online diensten en bijbehorende opslag van data. 

AdobeStock_250571706
Goed voor mens & milieu
Blijf verantwoorden

Alle kleine beetjes helpen:

  • Ons kantoor in Sittard is aangesloten op Het Groene Net en stoot daardoor 55% minder CO2 uit in vergelijking met een gasgestookte CV-ketel.
  • Mokken in plaats van plastic bekertjes en hervulbare Dopper-fles.
  • Op afstand vergaderen via Microsoft Teams of Google Meet in plaats van autorijden.

Heb je vragen? Neem gerust contact op.

Spread the word!