Hou controle over examendossiers

Zorg dat de kwaliteit van jouw examendossiers niet ter discussie komt te staan. De bewijslast ligt bij jullie.

Lees BLOG Stuur info

Studenten Examendossiers

In een moderne samenleving is de kwaliteit van het onderwijs bepalend voor de kwaliteit van de startende werknemers en ondernemers. Wat je dan niet wilt is dat de kwaliteit van onderwijsinstellingen ter discussie staat. Je hebt geen zin in discussies over examens die niet aan de norm voldoen, toetsen die ontbreken of twijfel of het zorgvuldig behalen van een opleiding. De regels zijn helder: studenten behalen hun opleiding pas als ze voldoende scoren op alle examens. Deze examens moeten voldoen aan de norm.

De bewijslast hiervoor ligt bij onderwijsinstellingen; zij blijven de eindverantwoordelijke voor een volledig en foutloos examendossier. Iets dat eenvoudig te controleren moet zijn door de onderwijsinspectie.

Draait in de cloud

Studenten Examendossiers van Visma Circle draait in de cloud. Met Djuma krijg je een robuust platform dat ervoor zorgt dat alle documenten op basis van de juiste autorisatie plaats- en tijdonafhankelijk toegankelijk zijn. Vanuit dit samenwerkingsportaal kunnen meerdere personen tegelijkertijd de informatie inzien, bewerken, aanvullen, etc.

Vertel me meer!

Happy-people-hands-cropped-blurred-1

 

Maak controles eenvoudig

Zorg voor een integrale oplossing voor het vastleggen van de uitslag en opslag van gemaakt werk. Zo kan de onderwijsinspectie het dossier eenvoudig controleren op volledigheid. Dit verhoogt de efficiency voor uw medewerkers, de onderwijsinspecteur en de student.
Stuur me info →

Borg privacy

Belangrijk is dat in het hele proces de privacy van de individuele student volledig geborgd blijft. Na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn moet je het dossier eenvoudig vernietigen kunnen.
Stuur me info →

Houd rekening met vrijstellingen

Onderwijsinstellingen willen een compleet beeld van alle examens van een student. Dit is van extra groot belang bij studenten die meerdere opleidingen volgen. Hierbij kunnen vrijstellingen een rol spelen die voortkomen uit gemaakte examens van een voorgaande opleiding.
Stuur me info →

Zorg voor gebruiksgemak

Fysieke documenten kun je eenvoudig digitaliseren met een professionele scanner. Door slimme herkenning kun je deze documenten automatisch in het juiste studentendossier plaatsen en gebruikers ontlasten.
Stuur me info →

Koppel met Studenten Informatiesysteem

Koppel de oplossing met het bestaande studenteninformatiesysteem (SIS). Dit maakt relevante studenteninformatie ook eenvoudig beschikbaar vanuit het SIS. Zo heb je altijd actueel centraal inzicht en controle.
Stuur me info →

Zicht op het huis

NOVA College houdt graag zicht op de vorderingen van haar studenten. Hiervoor zetten ze de Studenten Examendossiers van Visma Circle in, gekoppeld aan hun studenteninformatiesysteem. Lees de Case-Study over NOVA College →

Investeren om veel te besparen

Het versturen van fysieke examendocumenten was lastig en tijdrovend. Het archiveren ervan kostte een flinke hoeveelheid ruimte. Je moest ook nog eens alles correct en volledig vastleggen.
Lees de Case-Study over NOVA College →

Kwijtraken kan niet meer

Kwijtraken van gegevens kan niet. Bovendien komt door het scannen al het werk automatisch in het elektronisch studentendossier. Iedere belanghebbende heeft direct toegang.
Lees de Case-Study over NOVA College →

Open de NOVA-College