Escape Room

Hoe je werkafspraken wel laat beklijven 

Zaakgericht werken vraagt om een andere manier van werken. Het maken van concrete werkafspraken is een belangrijk instrument om de nieuwe manier van werken te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Er is niets saaier dan luisteren naar een presentatie waarin een teamleider de nieuwe werkafspraken opdreunt. Mag je dan verwachten dat gebruikers deze afspraken onthouden en er vervolgens naar handelen? Nee dus. Als je wenst dat alle gebruikers de werkafspraken kennen én naleven, is een andere, modernere, aanpak nodig dan een presentatie en een paar berichtjes op intranet.

De inhoud van de Escape Room is natuurlijk vooraf geheim. Kijk in deze Djuma Experience voor 7 seconden die we wel weggeven vanaf 0:50.

Djuma experience, Waterschap Brabantse Delta

Gamification

Games zijn een heel geschikt middel om nieuwe werkafspraken over te dragen omdat ze je veel meer activeren dan de traditionele opzet van vergaderingen of sessies waarin vooral wordt gepraat. In games speel je een nieuwe situatie na, ervaar je deze en evalueer je de nieuwe situatie vervolgens meteen. Dit biedt veel meer interessante inzichten dan het er alleen over hebben. Dat games leuk zijn om te doen, heeft bovendien als voordeel dat mensen veel eerder geneigd zijn het nieuwe gewenste gedrag te adopteren.

Escape Room

De Escape Room nemen we mee naar jouw locatie. De belangrijkste leerdoelen zijn verwerkt in het spel. Denk hierbij aan het eigen maken van werkafspraken rondom digitaal ondertekenen, servicenormen, het actueel houden van zaken etc. Door de nieuwe werkwijze goed toe te passen, kunnen de deelnemers de kamer verlaten. De scores houden we digitaal bij wat ook nog eens de competitie tussen teams op een leuke manier bevorderd.

Resultaten uit de praktijk

  • Een spel heeft een sociaal aspect. Je speelt met je team waardoor je zaakgericht werken onderdeel daarvan maakt.
  • Je ontvangt directe feedback en ervaart meteen de consequenties van je daden.
  • Je bent bezig in Djuma en onthoudt veel beter waarom je bepaalde handelingen moet doen en wat het nut en de noodzaak ervan is.
  • Er zijn duidelijke motivatoren om vooruitgang te stimuleren, je doet en denkt dus veel actiever mee.
Vertel me meer!