Zaakgericht werken met Djuma: it's a game

Ankie van der Padt
20 januari 2021

Bij de implementatie van zaakgericht werken (ZGW) is het herijken en vaststellen van de nieuwe werkafspraken één van de belangrijkste onderdelen. En misschien wel de belangrijkste succesfactor is de mate waarin de gebruikers de gemaakte werkafspraken daadwerkelijk naleven na livegang. Als je wenst dat alle gebruikers de werkafspraken kennen én naleven, is een andere aanpak nodig dan een presentatie en een paar berichtjes op intranet.

Gamification

In onze beleving is niets saaier dan luisteren naar een presentatie waarin de nieuwe werkafspraken worden opgesomd. Want mogen we echt verwachten dat gebruikers deze afspraken onthouden en er vervolgens naar handelen?! En ook al hebben medewerkers de juiste kennis, dan nog zien we in de praktijk vaak een kloof tussen weten en daadwerkelijk doen. Wij vinden dat er een andere aanpak voor nodig is en hebben ons verdiept in gamification.

Traditionele manieren om te veranderen gaan er vanuit dat alles eerst bedacht moet zijn en dat we vervolgens als een watervalmethode ‘de boel uitrollen’ in de organisatie. In onze Djuma implementatieaanpak maken we gebruik van het Agile gedachtegoed waarbij we samen met de betrokkenen de verandering vormgeven en willen leren en experimenteren gedurende het proces.

Games en gamification zijn hier heel geschikt voor, omdat ze je veel meer activeren dan de traditionele opzet van vergaderingen of sessies waarin vooral gepraat wordt. In games speel je een nieuwe situatie na, ervaar je deze en evalueer je de nieuwe situatie vervolgens meteen. Dit biedt veel meer interessante inzichten dan het er alleen over hebben. Dat games leuk zijn om te doen, heeft bovendien als voordeel dat mensen veel eerder geneigd zijn het nieuwe gewenste gedrag te adopteren.

Djuma Escape Room

Ieder nieuw (zaak)systeem vraagt om nieuwe werkafspraken om succesvol te kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld aan afspraken rondom digitaal ondertekenen, servicenormen, communicatie richting de burger, het actueel houden van zaken etc. Hierbij gaat het erom dat medewerkers deze afspraken kennen (kennis) maar ook dat zij het nut en de noodzaak ervan inzien (houding) en de juiste handelingen doen (gedrag).

Met serious gaming ligt de nadruk eerst op het gedrag waarna houding en kennis een veel logischer gevolg zijn. Door eerst te ervaren wat er mis kan gaan als er wordt afgeweken van de nieuwe werkwijze, beklijft deze veel beter. Om de werkafspraken op een leuke en effectieve manier in onze implementatie een plek te geven hebben we bijvoorbeeld de Djuma Escape Room ontwikkeld.

Ook online mogelijk

Begin 2020 veranderde de wereld even totaal. We gingen in maart ineens thuiswerken omdat dit moest en veel werk - dat we fysiek bij elkaar in de buurt konden doen - moest ineens op afstand. Dit geldt ook voor de gamification aspecten van onze implementatie-aanpak zoals Djuma Escape Room. Wij hebben hiervoor inmiddels alternatieven ontwikkeld die we al succesvol aan het inzetten zijn bij nieuwe klanten. Is dat 100% hetzelfde? Nee, natuurlijk niet, maar op een slimme manier bereiken we inmiddels wel nagenoeg dezelfde betrokkenheid als met de beproefde methode op locatie! En soms, soms is het zelfs nóg effectiever, gaaf toch!

Resultaten uit de praktijk

  • Spel heeft een sociaal aspect. Je speelt met je team waardoor ZGW onderdeel wordt van het team.
  • Je ontvangt directe feedback en ervaart meteen de consequenties van je daden.
  • Je bent bezig in Djuma en onthoudt veel beter waarom je bepaalde handelingen moet doen en wat het nut en de noodzaak ervan is.
  • Er zijn duidelijke motivatoren om vooruitgang te stimuleren waardoor je veel actiever meedoet en denkt.

Meer weten over Djuma en onze unieke Implementatie-aanpak?

Vul hieronder het formulier in, dan nemen wij contact met je op!

Open-Sollicitatie-Koffie-met-een-Koekje

Jij vindt deze items ook leuk

Deze items over dienstverlening

Inschrijven per e-mail