NOVA-College verzekert grip op studenten examendossiers

Wouter van den Eerenbeemt
3 december 2019

Het NOVA-college wil nóg persoonlijker naar haar studenten kijken. Zicht op hun vorderingen is daarbij van belang. Zeker als het gaat om examens en ander behaald werk. Het college zet hiervoor de Office 365-solution van Visma Circle in om deze dossiers veilig en snel te archiveren en te kunnen beheren.

Rob Lodder, projectleider voor dit traject, geeft aan: “Vaak hebben mensen die examen- en bekostigingsdocumenten moeten versturen en/of ondertekenen, andere prioriteiten. Daarnaast vraagt het een flinke hoeveelheid fysieke ruimte om al deze documenten te archiveren. Daarbij vereist de examencommissie van ons dat we kunnen bewijzen dat we alle relevante documenten per student op een correcte en volledige wijze vastleggen. Daarom investeerde het NOVA-college in digitaliseren van het examen- en bekostigingsdossier.”

Volledigheid

Samen met zijn team startte Rob een proef met de sportopleiding CIOS in Haarlem. Dit is één van de 130 beroepsopleidingen van het Randstedelijk college met in totaal 19 vestigingen voor 12.500 studenten. Nu ze persoonlijke QR-codes op documenten plaatsen en het document digitaliseren, is dit werk een stuk eenvoudiger, minder tijdrovend en kunnen ze de volledigheid, van de examens en ander gemaakt werk, beter controleren. Kwijtraken van gegevens kan niet. Bovendien komt door het scannen al het werk automatisch in het elektronisch studentendossier.

Cloudoplossing leidt tot gemak en efficiency

Door de koppeling aan Magister (Studenten Informatie Systeem) heeft iedere belanghebbende direct toegang tot de resultaten en kan zo nogmaals checken of alles is opgenomen. Handig voor de leerling, de ouders en natuurlijk voor ons. Daarnaast kan de examencommissie met één druk op de knop alle benodigde documenten per student inzien; dit levert een significante tijdswinst op.

Bijkomend voordeel: alles zit veilig in de Cloud. “Dat was voor ons ook een belangrijke reden om voor Visma Circle te kiezen. Zij lopen voorop in het leveren van een standaard Cloudoplossing”.

Rob sluit af met, “De CIOS-pilot toonde aan dat alle betrokkenen hun werk makkelijker en efficiënter wordt gemaakt en vooral hoe ze tijd kunnen besparen; al helemaal tijdens piekmomenten. Daarom willen ook de andere beroepsopleidingen hiervan gebruik maken; deze sluiten we nu aan.”

Vraag ons over onze onderwijsoplossingen

Neem gerust contact met ons op! Onze onderwijsoplossingen passen ook bij jullie organisatie.

Koffie-met-een-koekje-staand

Inschrijven per e-mail