Bezoek ons op Systemen in beeld LIVE!2020

door Wouter van den Eerenbeemt, op 11 februari 2020

Donderdag 13 februari organiseert KBenP weer een LIVE! event in het Congrescentrum 1931 in ’s-Hertogenbosch. Talloze leveranciers van zaaksystemen, documentcreatie, integratie en searchoplossingen presenteren hun laatste ontwikkelingen.

Knoppentafel

Ook namens Circle Software presenteren Dagmar, Theo en Roel hier de laatste ontwikkelingen op het gebied van zaakgericht werken, klantcontact, bestuurlijke besluitvorming, project- en beleidssamenwerking.

Bezoek onze knoppentafel voor een hands-on demonstratie door Gaelle, Bart of Marijn, ga lekker zelf aan de knoppen zitten of laat je in een van onze sessies over onderstaande thema's informeren:

Zaakafhandeling én Klantcontact in Djuma: eenvoudig maar niet simpel (2x)

Onze ambitie: Dat geen enkele gebruiker opmerkt in een (zaak)systeem te werken. De gebruiker moet zich bezig kunnen houden met de uitvoering van zijn taken. Djuma dient alleen daar te ondersteunen waar de gebruiker er behoefte aan heeft. Een zaak- en klantcontactsysteem waarin relevante informatie en functionaliteit op het juiste moment en op de juiste plek voorhanden is, ook in het persoonlijke internetportaal: Djuma!

Zijn de gegevens die je bijwerkt wel actueel? Wie werkt aan welke zaak? Hoe staat het met die ene aanvraag? Versplintering is funest! Als je medewerkers allemaal op hun eigen eilandje met hun eigen software tools bezig zijn, is er geen overzicht, houdt niemand de status van een zaak in de gaten en wordt de aanvrager als eindgebruiker niet op de hoogte gehouden. Die raakt steeds gefrustreerder en ziet weinig terug van de service die je belooft te bieden. Wil je een betrouwbare dienstverlener zijn? Laat de zaak dan leidend zijn in je werkprocessen en investeer dus in een slimme, zaakgerichte software-oplossing.

Zaakafhandeling én Bestuurlijke Besluitvorming in Djuma: gebruikersvriendelijk combinatie

Een van de belangrijkste processen in een overheidsorganisatie is wel het bestuurlijke besluitvormingsproces. Djuma ondersteunt dit complexe proces volledig, ontzorgt hierbij de eindgebruiker en houdt daarbij alle betrokkenen op laagdrempelige wijze op de hoogte van de voortgang.

Djuma als full swing Klantcontactsysteem: blijft bij de pinken

Als er ergens behoefte is aan snelheid dan is het binnen het Klantcontactcenter. De juiste informatie binnen één klik, of zelfs sneller soms, voorhanden, binnen één klik een reminder voor jezelf of doorverbinden naar jouw collega. In één oogopslag zien welke lopende zaken er bij de betreffende burger of ondernemer zijn en hem of haar inseinen over de status ervan, dat is Djuma!

Succesvol ZGW en digitaal samenwerken combineren!

Zaaksystemen zijn ingericht voor gestructureerde, repeterende en uniforme processen. Echter, een groeiende groep overheidsprofessionals houdt zich dagelijks bezig met het creëren en verwerken van grote hoeveelheden belangrijke informatie in projecten, programma’s en beleidswerkzaamheden. Dat is verre van gestructureerd en (bijna) nooit uniform. Toch wil je als organisatie deze informatie beheersen en tegelijkertijd deze professionals niet beperken in hun vrijheid en flexibiliteit. Hoe creëer je dan een omgeving waarin je zaakgericht werken en vrije samenwerking combineert en grip houdt op al deze informatie?

Doe je dit niet, dan gaan je medewerkers zelf op zoek naar oplossingen buiten het zicht van jouw organisatie. Hierdoor ontstaan grote risico’s op datalekken, schending van privacywetgeving en gebrekkige archivering! In deze sessie laten wij jou zien hoe wij de werelden van zaakgericht werken en digitaal samenwerken met elkaar willen verbinden op een laagdrempelige, flexibele en veilige manier.

Systemen-in-beeld-LIVE!2020-13-februari-2020

 

Onderwerpen:bbvkccbestuurlijke besluitvormingzaakgericht werkenzaaksysteemzgwzgwliveklantcontacteventklantcontactsysteemsystemen-in-beeld

Ons laatste nieuws

Wil je weten wat er bij ons en onze klanten speelt? Dat vind je op deze pagina's. Het laatste nieuws! Meer →

Meer...

Blijf op de hoogte