Hogeschool Inholland kiest voor Djuma van Visma Circle

door Wouter van den Eerenbeemt, op 13 mei 2024

We zijn enorm trots en opgetogen om aan te kondigen dat Visma Circle met succes de aanbesteding heeft gewonnen van Hogeschool Inholland voor hun archiveringsproject! Dit is niet alleen een mooi succes voor ons, maar ook een bevestiging van het vertrouwen dat Hogeschool Inholland in onze oplossing Djuma en onze expertise en visie heeft. 

Onze benadering van dossiergericht werken heeft de doorslag gegeven bij het selectieproces. We geloven sterk in het belang van een gestructureerde en geïntegreerde aanpak van archivering, waarbij Djuma niet alleen documenten opslaat, maar waarbij het de hele informatiestroom en context rondom die documenten beheert. Dit sluit naadloos aan bij de visie van Hogeschool Inholland. Die zien archivering niet alleen als een op zichzelf staande functie, maar als een integraal onderdeel van hun informatiehuishouding.

Met dit succes kijken we uit naar de kans om ons zaaksysteem Djuma en onze expertise te delen met Hogeschool Inholland. Samen streven we ernaar om archivering naar een hoger niveau te tillen en een omgeving te creëren waarin men informatie niet alleen bewaart, maar ook actief benut. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een integraal beeld van de student dat verder gaat dan enkel de gegevens beschikbaar in het SIS.

Het doel van Hogeschool Inholland is om niet alleen om te voldoen aan de archiveringsvereisten, maar ook om een dynamische archiefomgeving te creëren die een informatiefunctie vervult voor iedereen binnen de organisatie. Djuma speelt dan ook een centrale rol in het effectief integreren van 11 verschillende primaire clouddiensten die Inholland momenteel gebruikt. 

Als geen ander begrijpen we bij Visma Circle het belang van het snel kunnen opvragen en verwerken van informatie, vooral in een complexe organisatiestructuur zoals die van Hogeschool Inholland. Djuma voldoet aan die behoefte en biedt een architectuur die zowel robuust als flexibel is en ook in staat zich aan toekomstige veranderingen en optimalisaties aan te passen, zonder bestaande systemen te verstoren. 

We kijken uit naar een nauwe samenwerking met het team van Hogeschool Inholland en om gezamenlijk te werken aan het bereiken van hun archiveringsdoelstellingen. 

💬 #VismaCircle #HogeschoolInholland #Archivering #DossiergerichtWerken #Innovatie #SamenSterk

Gunning Hogeschool InHolland

 

Onderwerpen:Visma CircleDjumaGunningStudenten

Ons laatste nieuws

Wil je weten wat er bij ons en onze klanten speelt? Dat vind je op deze pagina's. Het laatste nieuws! Meer →

Meer...

Blijf op de hoogte