Gemeente Lochem kiest Djuma

door Wouter van den Eerenbeemt, op 20 december 2023

Gemeente Lochem, gelegen in de Achterhoek, koos onlangs via een Europese aanbesteding voor Djuma van Visma Circle. De Gelderse gemeente gaat hiermee de digitale dienstverlening richting hun inwoners en ondernemers naar een hoger plan trekken. Hiervoor koos ze met Djuma voor de levering en implementatie van een modern systeem ter vervanging van het oude zaaksysteem dat niet meer doorontwikkeld werd.

De gemeente Lochem staat midden in de samenleving. Haar klanten zijn een doorsnede van de samenleving; 33.500 inwoners en bijna 10.000 ondernemers. Voor al deze klanten wil zij een betrouwbare dienstverlener zijn. Ook Lochem realiseert zich terdege dat de samenleving steeds verandert en nieuwe uitdagingen op haar afkomen.

Met behulp van Djuma krijgt de gemeente een oplossing die gebruikersvriendelijk en intuïtief is, zowel in gebruik als beheer. Zoals SaaS betaamd is het uitstekend mogelijk om plaats- en tijdsonafhankelijk te werken ongeacht via welk kanaal de informatie de organisatie binnenkomt of verlaat. Omdat Djuma is doorontwikkeld met een common ground-gedachte in het achterhoofd, sluit de gemeente hiermee ook uitstekend aan op landelijke ontwikkelingen om het digitaal- en zaakgericht werken te optimaliseren. Daarnaast is Djuma te koppelen met andere systemen en toekomstbestendig.

Voor de gemeente is zaakgericht werken niet nieuw. Ze zoekt continu naar mogelijkheden om dit verder te optimaliseren, onder andere als uitgangspunt om de kwaliteit van haar dienstverlening te bewaken en digitaal te werken. Samen met onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners kan zij deze uitdagingen aan. Visma Circle levert zowel Djuma Zaaksysteem, Djuma Klantcontactsysteem, Djuma Formulieren, Djuma Klantportaal, Bestuurlijke besluitvorming, koppelingen met MijnOverheid Berichtenbox, MijnOverheid Lopende Zaken, DigiD, eHerkenning en nog veel meer voor aansluiting op bestaande systemen.

Djuma helpt om de Lochemse informatiehuishouding op orde te houden. Het zaakgericht werken is een werkwijze die Lochem helpt om effectief en efficiënter te werken, digitaal te werken en tot een betere dienstverlening en interne bedrijfsvoering te komen. Door veel processen via eenzelfde manier te laten verlopen is er een uniforme werkwijze in deze processen. Dit vertaalt zich naar een betere dienstverlening richting inwoners en bedrijven, omdat de informatie in de zaken voor alle geautoriseerde betrokkenen zichtbaar en toegankelijk is.

Inmiddels heeft de kick-off al plaatsgevonden en de eerste enthousiaste key-users leren het systeem al kennen. Dat belooft veel goeds!

Gunning Lochem

 

Onderwerpen:Zaakgericht WerkenZaaksysteemKlantcontactsysteem

Ons laatste nieuws

Wil je weten wat er bij ons en onze klanten speelt? Dat vind je op deze pagina's. Het laatste nieuws! Meer →

Meer...

Blijf op de hoogte