Meierijstad gaat live met Djuma van Visma Circle

door Wouter van den Eerenbeemt, op 24 januari 2022

Halverwege 2021 koos gemeente Meierijstad voor Djuma van Visma Circle. Hun aanbod bleek het best passend bij de wensen van de Oost-Brabantse overheidsorganisatie. Voor de gemeente gaf de implementatiemethodiek en het plan van aanpak de doorslag. Op 17 januari gingen ze live!

De gemeente was dringend op zoek naar een generieke afhandelingsapplicatie met bijbehorend klantcontactsysteem. Hun bestaande systemen werden op korte termijn niet meer onderhouden door hun leverancier en dat betekende dat ze binnen 6 maanden een betrouwbaar alternatief beschikbaar moesten hebben.

Big Bang in plaats van gefaseerd

Hierbij koos men niet voor een gefaseerde implementatie maar voor een ‘big bang’, waarbij adoptie binnen de organisatie centraal staat. Tijdens het toch al volle traject pakte men ook het proces van bestuurlijke besluitvorming aan. In deze korte tijd waren er echt wel wat quick wins te behalen door dit proces in Djuma in te richten. In de loop van 2022 zet de projectgroep bij dit proces de puntjes nog op de ‘I’.

Succesvol

Het is vooral aan de flexibiliteit, het doorzettingsvermogen en de cultuur van ‘doorpakken’ te danken dat Meierijstad in zo’n kort tijdsbestek dit op een succesvolle manier weet klaar te spelen. Er is een uitstekende samenwerking met Visma Circle, maar de projectgroep en in het bijzonder Functioneel beheer en Informatiebeheer verdienen hierbij alle lof!

Nieuwe manier van werken

Vanwege de coronamaatregelen vond het gehele verwervingsproces al digitaal plaats, uiteraard heeft dat ook gegolden voor een groot deel van het implementatieproces. De projectleden van gemeente Meierijstad en Visma Circle hebben zich de nieuwe manier van werken snel eigen gemaakt en hebben de schouders gezet onder de implementatie van Djuma Zaaksysteem en het Djuma Klantcontactsysteem.

Hoger niveau van dienstverlening

Per direct verhoogt de gemeente Meierijstad met Djuma en door het keiharde werken van haar eigen projectgroep, het niveau van haar dienstverlening richting haar ruim 81.000 inwoners, 8.645 ondernemers en ook al haar bijna 700 medewerkers. En het einde is nog niet in zicht. In 2022 gaan we gewoon verder met het door ontwikkelen en verbeteren van het zaakgericht werken met Djuma!

Meierijstad Livegang

 

Onderwerpen:DienstverleningBestuurlijke besluitvormingImplementatieZaakgericht WerkenZaaksysteemKlantcontactsysteem

Ons laatste nieuws

Wil je weten wat er bij ons en onze klanten speelt? Dat vind je op deze pagina's. Het laatste nieuws! Meer →

Meer...

Blijf op de hoogte