Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid kiest ook voor Djuma

door Wouter van den Eerenbeemt, op 28 mei 2024

Op basis van een succesvol doorlopen openbare Europese aanbesteding kiest Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid voor Djuma van Visma Circle als zaaksysteem met DMS/RMA functionaliteit. De omgevingsdienst kiest hiermee langdurig voor een nieuwe partner op het gebied van digitaal en zaakgericht werken. Daarnaast vervangt ze het bestaande systeem en zet het een belangrijke stap voorwaarts in compliancy, adoptie van zaakgericht werken en ondersteuning van de collega’s bij hun dagelijkse werkzaamheden.

Vanwege contractbeëindiging van het huidige zaaksysteem/DMS/RMA is de omgevingsdienst op zoek naar een volwaardige opvolger hiervan. Djuma wordt binnen OZHZ naast een bestaand taakspecifiek VTH-systeem, als een kritische kernapplicatie beschouwd en werkt daarnaast ook samen met andere applicaties en Afas voor de financiële zaken en Microsoft 365.

Bij Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid werken inclusief inhuur, 300 tot 325 medewerkers. De dienst is gevestigd in het centrum van Dordrecht. Er wordt sinds de corona-tijd hybride gewerkt, waardoor de medewerkers gemiddeld voor de helft van hun werktijd vanuit huis werken. Een aantal medewerkers voert zijn werkzaamheden uit bij een opdrachtgevende gemeente. 

Djuma kan als SaaS-oplossing hierbij uitstekend een oplossing bieden voor hetgeen er nu meteen nodig is bij de omgevingsdienst. Met de keuze voor Djuma biedt Visma Circle met haar concept van Common Ground as a Service meteen een fundamentele oplossing voor een van de grootste uitdagingen van de laatste jaren.

Naast Djuma levert Visma Circle ook de Octobox Anonimiseer Oplossing mee en uiteraard koppelt Djuma via diverse koppelingen met bestaande systemen). Naast de technische implementatie is Visma Circle ook verantwoordelijk voor de organisatorische implementatie met haar agile implementatiemethodiek.

Op 21 mei vond de feestelijke ondertekening plaats met alle betrokkenen.

Over de omgevingsdienst

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid voert een breed takenpakket uit op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, ook wel bekend als de VTH-taken. OZHZ doet dit in opdracht van de Provincie Zuid-Holland en tien gemeenten in de regio's Alblasserwaard, Drechtsteden en de Hoeksche Waard. Het totale takenpakket van OZHZ bestaat enerzijds uit de basistaken voor milieu en anderzijds uit verzoektaken met name gericht op bodemsaneringen, bouwen, brandveiligheid, APV-bijzondere wetten, omgevingswetten en het toezicht en de handhaving op de Wet natuurbescherming. Ook de advisering van bodem, lucht, geluid, externe veiligheid en duurzaamheidsvraagstukken maken onderdeel uit van het werkpakket van OZHZ, evenals de projectleiding voor regionale veranderingen en ruimtelijk domein. OZHZ ondersteunt daarnaast een andere omgevingsdienst.

Voor alle Opdrachtgevers geldt dat ze naast de primaire taken ook het daaruit voortvloeiende archiefbeheer hebben gemandateerd aan OZHZ. Dit betekent concreet dat de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten aan de Gemeenschappelijke Regeling OZHZ zorgdrager zijn voor de archiefbescheiden, die voortvloeien uit de uitvoering van de gemandateerde primaire taken en dat OZHZ namens de betreffende deelnemers het archiefbeheer uitvoert. Dit mandaat is vastgelegd in het Instellingsbesluit van de GR OZHZ, geldend van 21 november 2019 tot en met heden. 

Onderwerpen:AanbestedingDjumaGunningWoo

Ons laatste nieuws

Wil je weten wat er bij ons en onze klanten speelt? Dat vind je op deze pagina's. Het laatste nieuws! Meer →

Meer...

Blijf op de hoogte