Visma Circle doorstaat ISO/IEC-audits met glans!

door Wouter van den Eerenbeemt, op 31 augustus 2022

Sinds geruime tijd is Visma Circle voor ISO/IEC 27001:2017 en ISO/IEC 9001:2015 gecertificeerd. Dé internationale standaarden voor informatiebeveiliging en kwaliteit. Door succesvol doorlopen externe onafhankelijke audits van deze certificering blijkt dat Visma Circle op beide gebieden continu ‘in control’ was, is en blijft. Sinds 2022 voldoet Visma Circle ook aantoonbaar aan de aanvullende normen die de overheid in de Baseline informatiebeveiliging Overheid heeft vastgelegd.

Onderdeel van deze certificering is een regelmatig terugkerende audit door een externe partij. Dé specialist in informatiebeveiliging certificeringen DigiTrust heeft ons conform de standaarden beoordeeld én goedgekeurd!

Veiligheid en SaaS moet hand-in-hand

Het is belangrijk voor de huidige en toekomstige klanten van Visma Circle dat veiligheid en SaaS hand-in-hand moeten gaan omdat dit bewijst dat wij onze informatiebeveiliging en kwaliteit uitstekend op orde hebben. Een vaak onderbelicht maar bijzonder belangrijk element van de dienstverlening van een SaaS-leverancier!

Bij de eerste 'invoering' van de standaard voor informatiebeveiliging bij Visma Circle namen wij de noodzakelijke maatregelen om gevoelige informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en bewerking. Hiervoor heeft onze Security Officer een Information Security Management System (ISMS) opgezet, waarin hij met ondersteuning van de juiste collega’s het uitvoeren, onderhouden, controleren en verbeteren van de informatiebeveiliging continu borgt.

Visma Circle voldeed al aan de gestelde normen van de ISO 27001 en de richtlijnen van de ISO 27002.

Op verzoek van Visma Circle heeft Digitrust niet alleen een audit uitgevoerd op ISO/IEC 27001:2017 maar ook op de aanvullende eisen van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Hieruit blijkt dat Visma Circle compliant is aan de BIO.

De Baseline informatiebeveiliging Overheid (BIO) is het basis normenkader voor informatiebeveiliging binnen alle overheidslagen (Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen). Had voorheen iedere overheidslaag zijn eigen baseline, nu is er met gezamenlijke inspanning één BIO voor de gehele overheid. 1)

Klanttevredenheid: meten is weten

Visma Circle zorgt dat haar diensten en software tot hoge klanttevredenheid blijven leiden. Om dit continu te monitoren hebben wij een kwaliteitsmanagementsysteem conform ISO/IEC 9001:2015 opgezet dat op basis van kritieke prestatie-indicatoren de kwaliteit van alle processen doorlopend meet. Digitrust constateerde dat wij de kwaliteit niet alleen onder controle hebben maar ook continu stappen ondernemen om die te verbeteren.

1) https://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-onderwerpen/informatieveiligheid/kaders-voor-informatieveiligheid/baseline-informatiebeveiliging-overheid/

ISO 9001 en 27001 en BIO 2022 v3

Onderwerpen:27001IsoInformatieveiligheidKwaliteit9001

Ons laatste nieuws

Wil je weten wat er bij ons en onze klanten speelt? Dat vind je op deze pagina's. Het laatste nieuws! Meer →

Meer...

Blijf op de hoogte