Menu

GBLT kiest voor Djuma

door Wouter van den Eerenbeemt, op 16 december 2020

Na een uitgebreide aanbesteding koos GBLT, het grootste regionale belastingkantoor van Nederland, onlangs voor Djuma van Visma Circle. GBLT gunde de zaaksysteem-aanbesteding op basis van beste prijs-kwaliteitverhouding.

GBLT regelt de waterschaps- en gemeentebelastingen voor vijf waterschappen en zes gemeenten. Voor de gemeenten geeft het ook uitvoering aan de Wet WOZ. Met Djuma moderniseert en verbetert het zijn digitale dienstverlening en interne bedrijfsvoering. Hiervan profiteren de 3.6 miljoen inwoners en ruim 90.000 bedrijven van Zwolle, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Dronten en Dalfsen en het gebied van de waterschappen Drents Overijsselse Delta, Rijn en IJssel, Vechtstromen, Vallei en Veluwe en Zuiderzeeland.

Het aanbestedingsproces is digitaal verlopen. Vanwege de omstandigheden rondom corona vond zelfs de ondertekening op afstand plaats. Ondanks dit toonde Visma Circle toch succesvol aan dat Djuma in huis had wat GBLT zocht in een SaaS-oplossing.

De experts van de GBLT en Visma Circle gaan meteen aan de slag met de implementatie van het zaaksysteem, koppelingen met Microsoft Exchange en het inzetten van het Zaak-Document Services koppelvlak om aan te sluiten bij bestaande applicaties. Hiermee zet GBLT belangrijke stappen richting modern zaakgericht werken inclusief de handige mogelijkheden van geautomatiseerde documentcreatie.

GBLT

Onderwerpen:bestuurlijke besluitvormingdienstverleningzaaksysteemzgw

Ons laatste nieuws

Wil je weten wat er bij ons en onze klanten speelt? Dat vind je op deze pagina's. Het laatste nieuws! Meer →

Meer...

Blijf op de hoogte