Hattem, Heerde en Oldebroek (H2O) kiezen voor Djuma

door Wouter van den Eerenbeemt, op 1 september 2022

De samenwerkende gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek hebben de ambitie om de dienstverlening en bedrijfsvoering te verbeteren. De ontwikkelrichting hierbij is 'maximaal dienstverlenend, digitaal en transparant.' En vertaald naar de uitvoering betekent dit 'de klantfocus centraal, digitaal waar het gefaciliteerd kan worden, transparant waar het mag en persoonlijk/maatwerk waar dat beter is.' Na een openbare Europese aanbesteding kiezen ze nu gezamenlijk voor Djuma van Visma Circle.

In de Visie op samenwerking en ontwikkeling informatievoorziening H2O is uitgesproken dat de H2O-gemeenten hun doelen rondom dienstverlening en bedrijfsvoering willen bereiken door hun 'krachten te bundelen' met 'als gemeenschappelijke doelstelling één manier van werken via generieke processen en gebruik makend van één informatievoorziening H2O.' 

Door dit samen te doen zijn de drie gemeenten beter in staat om de organisatiedoelstellingen te bereiken, de kwetsbaarheid te verlagen en de kwaliteit te verhogen.

Met het invoeren van Zaakgericht werken zetten de H2O-gemeenten een belangrijke stap met betrekking tot het gezamenlijk inrichten van generieke processen en de realisatie van een gezamenlijke informatievoorziening H2O. Daarnaast zijn de huidige zaaksystemen dringend aan vervanging toe. 

Om invulling te kunnen geven aan de ambitie 'Zaakgericht werken' en om op korte termijn de huidige zaaksystemen te vervangen, voerden de H2O-gemeenten een Europese aanbesteding uit voor de levering, implementatie en het onderhoud van een zaaksysteem en bijbehorende gewenste applicatiefuncties. 

Visma Circle kwam hierbij als kwalitatief beste uit de bus waarbij Hattem, Heerde en Oldebroek naast het reguliere zaaksysteem ook wensen gebruik te maken van een meer-gemeenten-functionaliteit. Dat wil zeggen: eenmalige inrichting, meervoudig gebruik: zowel bij de initiële inrichting als bij het voortgaand gebruik willen de H2O- gemeenten met zo weinig mogelijk extra werk dezelfde inrichting voor alle drie de gemeenten kunnen gebruiken.

Met de inzet van Djuma verbeteren de Gelderse gemeenten hun digitale dienstverlening voor al hun 54.750 inwoners en 4765 ondernemers. Uiteraard gaan ze gebruik maken van de brede functionaliteit van Djuma en leggen de experts van Visma Circle koppelingen en integraties met relevante verticale applicaties.

H2O gunningDaniël van der Weerd (gemeente Hattem), Marko Adema (Visma Circle), Ben van Zuthem (gemeente Heerde), Pieter Lensselink (gemeente Oldebroek), Mike de Wilde (Visma Circle) en Erwin Snijder (H2O).

Onderwerpen:DjumaGunningImplementatieZaaksysteemGemeenten

Ons laatste nieuws

Wil je weten wat er bij ons en onze klanten speelt? Dat vind je op deze pagina's. Het laatste nieuws! Meer →

Meer...

Blijf op de hoogte