Velsen kiest voor Djuma

door Wouter van den Eerenbeemt, op 16 december 2022

De gemeente Velsen uit de provincie Noord-Holland streeft al geruime tijd naar het vergroten van haar dienstverlening. De Saas-oplossing Djuma gaat helpen deze ambitie te realiseren. In september 2022 koos Velsen voor Visma Circle en gingen zij van start met het implementeren van modern, gebruikersvriendelijk zaakgericht werken op basis van Djuma. Onlangs was de feestelijke ceremonie voor het ondertekenen van de samenwerking.

De herijkte visie van de gemeente Velsen vereist een gemeentelijke organisatie die zichzelf blijvend ontwikkelt. De gemeente Velsen wil voor alle inwoners goed en makkelijk bereikbaar zijn. Meegaan in de digitalisering van de tijd en niet meer gebonden zijn aan kantoortijden (24/7 bereikbaar) betekent plaats- en tijdsonafhankelijke dienstverlening. Samen met Visma Circle gaat ze voor een stapsgewijze verbetering die resulteert in een dienstverlening die voor iedereen toegankelijk is.

De gemeente bedient ruim 69.000 inwoners en 6.250 ondernemingen. Voor medewerkers is het integraal klantbeeld dat het zaaksysteem Djuma biedt een noodzakelijk instrument voor het optimaliseren van de dienstverlening en het verder efficiënter maken van de interne en externe processen. Inwoners en ondernemers krijgen via Djuma Klantportaal op een eenvoudige wijze 24/7 inzicht in hun lopende zaken en kunnen via Djuma Formulieren online aanvragen doen. 

Djuma zorgt ervoor dat zaak- en documentinformatie centraal op één plek geordend is en faciliteert op het gebied van de onderlinge samenwerking. Ook draagt het bij aan het zorgvuldig ontsluiten en archiveren van gegevens. Velsen kiest ook voor de ondersteuning van het bestuurlijke besluitvormingsproces, gaat aan de slag met elektronisch ondertekenen van documenten en zet Djuma Klantcontact inclusief de Kennisbank in om vragen en verzoeken van inwoners en ondernemers tijdig, onderbouwd en volledig te kunnen beantwoorden.

Velsen social media

Bijschrift foto: Vertegenwoordigers van gemeente Velsen en Visma Circle, van rechts naar links: manager Bedrijfsvoering van Velsen, Nienke Blokker, wethouder van Velsen, Marianne Steijn en directeur van Visma Circle, Marko Adema

Onderwerpen:DienstverleningVisma CircleDjumaGunningZaakgericht Werken

Ons laatste nieuws

Wil je weten wat er bij ons en onze klanten speelt? Dat vind je op deze pagina's. Het laatste nieuws! Meer →

Meer...

Blijf op de hoogte